Aisle Master


Med evnen til å operere i svært trange ganger, senker en Aisle Master på lageret -  ned mot 1,8 meter.
Aisle - Master øker lagringskapasiteten. I tillegg kan brukerne øke produktiviteten og eliminere dobbel håndtering ved å bruke denne trucken både inne og ute. 

Større rekkevidde og den kan gi økt lagerutnyttelse med opptil 50% og derved også redusere kostnader.