Aisle Master


Med evnen til å operere i svært trange ganger, senker en Aisle Master ned mot 1,8 meter på lageret ditt. 
Aisle - Master øker lagringskapasiteten. I tillegg kan brukerne øke produktiviteten og eliminere dobbel håndtering ved å bruke denne trucken, både inne og ute. 

Større rekkevidde og den kan gi økt lagerutnyttelse med opptil 50% og deretter redusere kostnader.